QUẾ

Liên hệ

Được sản xuất từ quế tươi bào sạch lớp vỏ lụa bên ngoài phơi khô. Thanh quế có chiều dài 400 mm dến 500 mm, hình dáng cuộn tròn đều, không dập vỡ, màu sắc tự nhiên, thủy phần 14%.
Quế ống (YBX): Thanh quế có chiều dài từ 400 mm đến 500 mm, hình dáng cuộn tròn đều,
không dập vỡ,màu sắc tự nhiên, thủy phần 14%. Được chia làm 3 loại:
YBXA: Độ dày từ 2,5 mm trở lên,không phân biệt tỷ lệ dầu.
YBXB: Độ dày từ 1,5 mm đến 2,4 mm,không phân biệt tỷ lệ dầu.
YBXC: Độ dày từ 0,8 mm đến 1,4 mm,không phân biệt tỷ lệ dầu.

0975 383 567